fbpx Digitálny izbový termostat | Computherm Webshop

COMPUTHERM Q3 Digitálny izbový termostat

COMPUTHERM Q3 izbový termostat s prevádzkovým zapínaním je vhodný na reguláciu väčšiny kotlov predávaných na Slovensku. Je možné ho pripojiť ku ktorémukoľvek plynovému kotlu disponu­júcemu prípojkou na izbový termostat s dvojitým vedením alebo ku klimatizačnému zariadeniu nezávisle od toho, či tento disponuje 24 V alebo 230 V pre­vádzkovým napätím.

Súčasné použitie niekoľkých izbových termostatov COMPUTHERM a jedného zónového regulátora COMPUTHERM Q4Z umožňuje, že daný termostat napr. okrem spúšťania vykurovania alebo chlade­nia bude ovládať aj čerpadlo alebo zónový ventil. Týmto spôso­bom je ľahké rozdeliť vykurovací/chladiaci systém na zóny, vďaka ktorým je možné vykurovanie/chladenie každej miestnosti regulo­vať osobitne, čím sa výrazne zvyšuje komfort. Ďalej, rozdelenie vykurovacieho/chladiaceho systému za zóny výrazne prispieva k zníženiu nákladov na energiu, pretože vždy sa budú vykurovať/chladiť iba miestnosti, kde je to potrebné.

Ponúkame na také miesto, kde nie je potrebné programovanie, ale je dôležité presnosť merania a nastavenia teploty a presnosť spínania.

Významnejšie vlastnosti:

  • Presné meranie teploty
  • Jednoduché prepínanie medzi komfortnou a úspornou teplotou
  • Možnosť voľby citlivosti spínania
  • Kalibrácia vnútorného teplomera
  • Jednoduché prepínanie medzi režimami chladenia a vykurovania

Technické údaje:

Nastaviteľný merací rozsah teploty: 5-40°C (s krokom 0,5 °C)
Merací rozsah teploty: 3-45°C (s krokom 0,1 °C)
Presnosť meranej teploty:  ±0,5 °C   
Spojovacia citlivosť: ±0,1°C; ±0,2°C
Zapnuteľné elektrické napätie: 24 V AC/DC … 250 V AC, 50 Hz
Zaťažiteľnosť: 8A ( indukčná záťaž 2A)
Batériové napätie: 2 x 1,5 V ALKALICKÉ batérie (typ LR6; rozmer AA)

 

28.50 € s DPH
Na sklade
Často kladané otázky
Na čo je možné použiť izbový termostat COMPUTHERM Q3?
Izbový termostat COMPUTHERM Q3 je špeciálne navrhnutý na riadenie vykurovacích a chladiacich systémov. Môže sa používať aj na ovládanie elektrických a elektronických spotrebičov, ktoré možno zapínať a vypínať odpojením a obnovením napájania.
S akými batériami možno termostat používať?
Zariadenie funguje na 2 alkalické batérie 1,5 V (typ LR6; veľkosť AA). Môžu sa používať len nové alkalické batérie. Iné batérie nazývané trvanlivé alebo batérie s dlhou životnosťou (napr. klasické uhlíkovo-zinkové), polo vybité batérie alebo nabíjateľné batérie, nie je vhodné na použitie s týmto zariadením.
Čo to znamená ak sa na displeji strieda namiesto teploty ikona bA?
Znamená to, že batérie sú vybité a je potrebné ich vymeniť.
Aká je predpokladaná životnosť batérií pri používaní termostatu?
Predpokladaná výdrž batérií je pri bežnom používaní približne 1,5-2 roky.
Ktoré spotrebiče možno ovládať pomocou COMPUTHERM Q3?
COMPUTHERM Q3 izbový termostat s prevádzkovým zapínaním je vhodný na reguláciu väčšiny kotlov predávaných na Slovensku. Je možné ho pripojiť ku ktorémukoľvek plynovému kotlu disponujúcemu prípojkou na izbový termostat s dvojitým vedením alebo ku klimatizačnému zariadeniu nezávisle od toho, či tento disponuje 24 V alebo 230 V prevádzkovým napätím.
Vyžaduje sa na prevádzku termostatu sieťové napájanie 230 V?
Nie. Na prevádzku termostatu sú potrebné 2 alkalické batérie 1,5 V (typ LR6; veľkosť AA).
Kam treba umiestniť termostat?
V miestnostiach, v ktorých sa pravidelne alebo dlhšiu dobu zdržujete, je vhodné termostat umiestniť tak, aby bol umiestnený v smere prirodzeného prúdenia vzduchu v miestnosti, nebol však vystavený prievanu alebo nadmerným teplotným vplyvom (napr. slnečné žiarenie, chladnička, komín, atď.). Jeho optimálne umiestnenie je vo výške 1,5 m nad úrovňou podlahy.
Ako zariadenie pripojiť?
Zariadenie musí nainštalovať/uviesť do prevádzky kompetentná osoba! Zariadenie, ktoré sa má ovládať, musí byť pripojené k prípojným bodom 1 - 2 na zadnej strane termostatu. Podrobnejší popis nájdete v používateľskej príručke k výrobku.
Dá sa Q3 použiť pre klimatizácie?
Áno. Na termostate je možné prepínať medzi režimami vykurovania a chladenia. V režime chladenia termostat zapne klimatizáciu nad nastavenou teplotou a vypne pod nastavenou teplotou podľa zvolenej citlivosti spínania.
Ako prepnúť termostat do režimu chladenia?
Prepojka vo vnútri termostatu musí byť presunutá z továrenskej predvolenej polohy (Heat) do polohy Cool.
Prečo termostat nezapína kúrenie?
Môže to mať viacero príčin. Najčastejšie problémy sú: použitie nesprávnej batérie (napr. vybitá alebo nealkalická batéria), nesprávne zapojenie (ktoré môže bohužiaľ poškodiť relé v zariadení alebo dokonca poškodiť elektroniku ovládaného zariadenia)
Čo mám robiť, ak sa zariadenie zapne, ale na výstupe nie je sieťové napätie 230 V?
Zariadenie má bezpotenciálové (beznapäťové) výstupné prípojky, štandardne sa na jeho výstupoch neobjaví napätie 230 V, ale iba sa uzavrú dva pripojené vodiče alebo sa preruší spojenie medzi nimi. Ak chcete, aby malo zariadenie pri zapnutí na výstupe sieťové napätie 230 V, musíte pripojiť sieťový fázový vodič k prípojnému bodu 1 alebo 2 prístroja, ako je opísané v návode na obsluhu. Pred pripojením fázového vodiča sa uistite, že je odpojený od elektrickej siete a že pripojenie vykonala odborne spôsobilá osoba!
Čo mám robiť, ak mám dojem, že teplomer termostatu nemeria presne?
Vo vnútri termostatu sa nachádza oranžový potenciometer, ktorý sa dá nastaviť skrutkovačom. Ak otočíte potenciometrom v smere hodinových ručičiek, zobrazená teplota sa po krátkom čase zmení na vyššiu, ak otočíte proti smeru hodinových ručičiek, zmení sa na nižšiu teplotu.
Cookies