COMPUTHERM WPR-100 GD Digitálny príložný termostat s kontaktným senzorom pre obehové čerpadlá

Príložný termostat sa pripája k potrubiu z tepelne vodivého materiálu kde sníma teplotu média nachádzajúceho sa v ňom alebo prúdiaceho v ňom bez potreby zásahu do potrubia, v dôsledku zmeny teploty sa pri nastavenej teplote prepne a na výstupe sa objaví 230 V. Pomocou vopred namontovaných pripojovacích káblov je možné v rámci limitov záťaže ľahko pripojiť akékoľvek obehové čerpadlo 230 V alebo iné elektrické zariadenie.

Úlohou príložného termostatu je zapínanie a vypínanie čerpadla v závislosti od nastavenej teploty a nameranej teploty vykurovacej/chladiacej vody, ktoré pracuje iba vtedy, ak je to skutočne potrebné. Prerušovaná prevádzka značne šetrí energiu, predlžuje životnosť čerpadla a znižuje prevádzkové náklady.

Presnejšie meria a uľahčuje nastavovanie teploty ako jednoduché, tradičné rúrové termostaty a jeho digitálny displej uľahčuje zmenu režimov a nastavení.

Termostat má niekoľko prevádzkových režimov, ktoré umožňujú jeho použitie na riadenie podľa teploty, ako aj manuálne riadenie obehových čerpadiel vo vykurovacích a chladiacich systémoch. V prípade regulácie podľa teploty je čerpadlo, ktoré je k nemu pripojené, zapnuté/vypnuté pri dosiahnutí nastavenej hodnoty teploty, berúc do úvahy citlivosť spínania.

Príložný termostat má funkciu ochrany čerpadla a ochrany pred mrazom.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Nastaviteľný teplotný rozsah:

5-80 °C (krokovo po 0,1 °C)

Rozsah merania teploty:

-19 – 99 °C (krokovo po 0,1 °C)

Citlivosť spínania:

±0,1 – 15,0 °C (krokovo po 0,1 °C)

Presnosť merania teploty:

±1,5 °C

Napájanie:

230 V AC; 50 Hz

Výstupné napätie:

230 V AC; 50 Hz

Max. zaťaženie (spínací prúd):

max. 10 A (indukčná záťaž 3 A)

Ochrana pred vplyvmi na životné prostredie:

IP40

Dĺžka káblov potrebných na elektrické pripojenie:

 

cca 1,5 m

Max. teplota okolia:

80 °C (sonda 100 °C)

Skladovacia teplota:

-10 °C….+80 °C

Prevádzková vlhkosť:

5 % — 90 % bez kondenzácie

 

21.90 € s DPH
Na sklade