fbpx Multizónový, bezdrôtový, programovateľný izbový termostat | Computherm Webshop

COMPUTHERM Q8 RF set Multizónový, bezdrôtový, programovateľný izbový termostat

COMPUTHERM Q8RF izbový termostat s prevádzkovým zapínaním je vhodný na reguláciu väčšiny kotlov a klimatizácii predávaných na Slovensku. Je možné ho pripojiť ku ktorémukoľvek plynovému kotlu disponujúcemu prípojkou na izbový termostat s dvojitým vedením alebo ku klimatizačnému zariadeniu nezávisle od toho, či tento disponuje 24V alebo 230V prevádzkovým napätím.

Základný balík prístroja obsahuje dva termostaty COMPUTHERM Q8RF (TX) a jednu prijímaciu jednotku. Podľa potreby súprava sa dá rozšíriť ďalšími dvoma termostatmi COMPUTHERM Q5RF (TX) alebo COMPUTHERM Q8RF (TX). Termostaty, ktoré sú koordinované so zónami COMPUTHERM Q8RF, môžu byť koordinované aj s niekoľkými bezdrôtovými zástrčkami COMPUTHERM Q1RX súčasne, čo umožňuje ovládanie niekoľkých samostatných spotrebičov súčasne (napr. spustenie čerpadla pri spustení kotla).

 Prijímacia jednotka prijíma signály termostatu, ovláda kotol (alebo klimatizačné zariadenie) a dáva pokyny na otváranie a zatváranie zónových ventilov (max. 4 zóny). Systém vykurovania sa dá rozdeliť na jednotlivé zóny, v dôsledku čoho je možné vykurovať jednotlivé zóny zvlášť, ale podľa potreby aj súčasne. Táto možnosť zabezpečuje, aby boli vykurované iba potrebné miestnosti.

Prístroj je možné naprogramovať individuálne podľa Vašich potrieb tak, aby sa vykurovací (chladiaci) systém vo Vami požadovanom čase a na Vami požadovanú teplotu spustil a Váš byt, kanceláriu vykúril (schladil) a okrem zabezpečenia pohodlia prispel i k zníženiu nákladov na energiu.

Termostaty možné voľne prenášať v rámci dosahu. Prepojenie s prijímačom kotla je bezdrôtové (rádiofrekvenčné), takže medzi snímač teploty a kotol nie je potrebné inštalovať žiadne vedenie. Obe jednotky sú zladené z výroby a majú vlastný bezpečnostný kód, ktorý zaručuje bezpečnú prevádzku zariadenia.

Odporúčame ho na použitie tam, kde je potrebné zónové vykurovanie a kde je dôležitá programovateľnosť, presné meranie a nastavenie teploty, prenosnosť a presnosť spínania.

Upozornenie! KOMPATIBILITA S PREDCHÁDZAJÚCIMI ZARIADENIAMI: Kompatibilita medzi vysielačmi a prijímačmi Q8RF nemusí byť úplná z dôvodu vylepšenia softvéru, ak je zariadenie vyrobené pred rokom 2020. Ak je dátum výroby jednotky termostatu (vysielača) pred júlom 2015 a jednotky prijímača je po roku 2020, tieto dve zariadenia nemusia byť kompatibilné, v ostatných prípadoch môže existovať čiastočná alebo úplná kompatibilita medzi vysielačom (vysielačmi) a prijímačom.

Úplné a presné údaje o kompatibilite sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Významnejšie vlastnosti:
 • Ovládanie vykurovacieho systému s viacerými zónami
 • Termostaty možné voľne prenášať v rámci dosahu.
 • Zvlášť na každý deň v týždni je možné vytvoriť samostatný, od seba nezávislý teplotný program.
 • Možnosť nastaviť 1 pevný a 6 voľne voliteľných časov spínania za deň, pre každý z nich možno zvoliť ľubovoľnú teplotu.
 • 4 rôzne možnosti na dočasnú modifikáciu teploty podľa programu:  modifikácia teploty do začatia nasledujúceho programu,  modifikácia teploty pre 1. až 9. hodinový úsek, modifikácia teploty pre 1. až 99. dňový úsek,  modifikácia teploty do nasledujúceho manuálneho nastavenia
 • Možnosť voľby citlivosti spínania
 • Kalibrácia vnútorného teplomera
 • Jednoduché prepínanie medzi režimami chladenia a vykurovania
 • Funkcia na ochranu čerpadla
 • Podsvietenie displeja
 • Zámok klávesnice

Technické údaje

Najdôležitejšie technické údaje termostata (vysielača):

Rozsah meranej teploty: 3-45°C (s krokom 0,1 °C)
Nastaviteľný teplotný rozsah:  5-40°C (s krokom 0,5°C)
Presnosť meranej teploty: ±0,5°C
Rozsah kalibrácie teploty: ±3 °C (s krokom 0,1 °C)
Voliteľná citlivosť spínania:  ±0,1°C; ±0,2°C; ±0,3°C
Batériové napätie:  2 x 1,5 V ALKALICKÉ batérie (typ LR6; rozmer AA)
Prevádzková frekvencia: 868,35MHz
Dosah: pribl. 50 metrov vo voľnom priestore

Najdôležitejšie technické údaje prijímača:

Napájacie napätie: 230 V AC, 50 Hz
Spínacie napätie riadiaceho relé kotla: max. 30 V DC / 250 V AC
Spínací prúd riadiaceho relé kotla:  8 A (2 A indukčná záťaž)
Napätie zónových výstupov: 230 V AC, 50 Hz
Zaťaženie zónových výstupov: 2 A (0,5 A indukčná záťaž)
Trvanie oneskorenia, ktoré je možné aktivovať signálom zapnutia termostatu: 4 minúty
Trvanie oneskorenia, ktoré je možné aktivovať signálom vypnutia termostatu: 6 minút

 

132.90 € s DPH
Na sklade
Často kladané otázky
Na čo je možné použiť izbový termostat COMPUTHERM Q8RF?
Multizónový, bezdrôtový izbový termostat COMPUTHERM Q8RF je špeciálne navrhnutý na riadenie vykurovacích a chladiacich systémov. Môže sa používať aj na ovládanie elektrických a elektronických spotrebičov, ktoré možno zapínať a vypínať odpojením a obnovením napájania.
S akými batériami možno termostat používať?
Termostat funguje na 2 alkalické batérie 1,5 V (typ LR6; veľkosť AA). Môžu sa používať len nové alkalické batérie. Iné batérie nazývané trvanlivé alebo batérie s dlhou životnosťou (napr. klasické uhlíkovo-zinkové), polo vybité batérie alebo nabíjateľné batérie, nie je vhodné na použitie s týmto zariadením.
Aká je predpokladaná životnosť batérií pri používaní termostatu?
Predpokladaná výdrž batérií je pri bežnom používaní približne 1,5-2 roky.
Kam treba umiestniť vysielač a prijímač termostatu?
V miestnostiach, v ktorých sa pravidelne alebo dlhšiu dobu zdržujete, je vhodné termostat umiestniť tak, aby bol umiestnený v smere prirodzeného prúdenia vzduchu v miestnosti, nebol však vystavený prievanu alebo nadmerným teplotným vplyvom (napr. slnečné žiarenie, chladnička, komín, atď.). Jeho optimálne umiestnenie je vo výške 1,5 m nad úrovňou podlahy. Zariadenie možno jednoducho pripevniť na základňu a umiestniť na akýkoľvek vodorovný povrch (napr. stôl, poličku, hornú časť komody) alebo dokonca pripevniť na stenu vďaka otvorom na skrutky na zadnej strane. Prijímaciu jednotku COMPUTHERM Q8RF namontujte v blízkosti kotla tak, aby nebol vystavený nadmerným vplyvom teploty a vlhkosti. Pri výbere miesta pre prijímaciu jednotku berte na vedomie aj to, že šírenie rádiových vĺn môže byť nepriaznivo ovplyvnené ťažkými kovovými predmetmi (napr. kotol, ochranná nádrž, atď.) a kovovými stavebnými konštrukciami. Ak je to možné, odporúča sa používať ju vo vzdialenosti najmenej 1-2 m od kotla a iných veľkých kovových konštrukcií, najlepšie vo výške 1,5 až 2 m, aby sa zabezpečila bezproblémová rádiová komunikácia. Pred uvedením do prevádzky odporúčame skontrolovať bezpečnosť rádiového spojenia na vybranom mieste. Prijímaciu jednotku neumiestnite pod kryt kotla, alebo blízko k teplým rúram, pretože to môže poškodiť súčiastky zariadenia, resp. môže ohrozovať kontakty bez vedenia (rádiofrekvenčné spojenie). Okrem toho sa odporúča, aby bol prijímač prednostne napájaný z inej sieťovej zásuvky ako kotol (ak je to možné, z inej fázy) a aby sa sieťové napájanie v žiadnom prípade neprivádzalo do prijímača z kotla. Pripojenie prijímača ku kotlu zverte z bezpečnostných dôvodov odborníkovi.
Ako zariadenie pripojiť?
Zariadenie musí nainštalovať/uviesť do prevádzky kompetentná osoba! Zariadenie, ktoré sa má ovládať, musí byť pripojené k prípojným bodom NO - COM na zadnej strane termostatu. Podrobnejší popis nájdete v používateľskej príručke k výrobku.
Ktoré spotrebiče možno ovládať pomocou COMPUTHERM Q8RF?
COMPUTHERM Q8RF multizónový, bezdrôtový izbový termostat s prevádzkovým zapínaním je vhodný na reguláciu väčšiny kotlov predávaných na Slovensku. Je možné ho pripojiť ku ktorémukoľvek plynovému kotlu disponujúcemu prípojkou na izbový termostat s dvojitým vedením alebo ku klimatizačnému zariadeniu nezávisle od toho, či tento disponuje 24 V alebo 230 V prevádzkovým napätím.
Vyžaduje sa na prevádzku termostatu sieťové napájanie 230 V?
Na prevádzkovanie vysielacej jednotky termostatu nie je to potrebné, tá vyžaduje iba 2 alkalické batérie 1,5 V (typ LR6; veľkosť AA). Prijímacia jednotka termostatu však funguje na sieťovom napätí 230 V.
Nerušia sa navzájom viaceré bezdrôtové izbové termostaty používané v jednom byte?
Nie. Každý termostat a jeho prijímač(e) majú vlastný bezpečnostný kód, ktorý zabezpečuje bezpečnú a bezproblémovú prevádzku. Každý prijímač prijíma signály len z termostatu s rovnakým bezpečnostným kódom. To umožňuje používať prakticky ľubovoľný počet zariadení v tesnej blízkosti bez toho, aby vznikali problémy v komunikácii medzi zariadeniami.
Dá sa Q8RF použiť pre klimatizácie?
Áno. Na termostate je možné prepínať medzi režimami vykurovania a chladenia. V režime chladenia termostat zapne klimatizáciu nad nastavenou teplotou a vypne pod nastavenou teplotou podľa zvolenej citlivosti spínania.
Ako môžem prepnúť termostat do režimu chladenia?
Raz krátko stlačte tlačidlo SET na prednom paneli termostatu. Potom znova stlačte tlačidlo SET a podržte ho stlačené, pričom krátko stlačte tlačidlo COPY. Na displeji sa potom zobrazí HEAT alebo COOL, nápis označujúci zvolený režim. Potom môžete pomocou tlačidiel +/- prepínať medzi režimami.
Prečo termostat nezapína kúrenie?
Môže to mať viacero príčin. Najčastejšie problémy sú: -použitie nesprávnej batérie (napr. vybitá alebo nealkalická batéria) -nesprávne zapojenie (ktoré môže bohužiaľ poškodiť relé v zariadení alebo dokonca poškodiť elektroniku ovládaného zariadenia) -nespoľahlivé rádiofrekvenčné pripojenie (podrobnosti nájdete nižšie) -vysielač a prijímač boli rozladené a je potrebné ich znovu spárovať (postup spárovania je opísaný v používateľskej príručke)
Čo mám robiť, ak sa zariadenie zapne, ale na výstupe nie je sieťové napätie 230 V?
Prijímač zariadenia má bezpotenciálové (beznapäťové) výstupné prípojky, štandardne sa na jeho výstupoch neobjaví napätie 230 V, ale iba sa uzavrú dva pripojené vodiče alebo sa preruší spojenie medzi nimi. Ak chcete, aby malo zariadenie pri zapnutí na výstupe sieťové napätie 230 V, musíte pripojiť sieťový fázový vodič k prípojnému bodu NO alebo COM prístroja, ako je opísané v návode na obsluhu. Pred pripojením fázového vodiča sa uistite, že je odpojený od elektrickej siete a že pripojenie vykonala odborne spôsobilá osoba! Výstupy zóny (L1-N1, L2-N2, L3-N3 a L4-N4) prijímacej jednotky sú pri zapnutí zóny pripojené na sieťové napätie 230 V.
Čo spôsobuje nestabilné pripojenie na rádiovej frekvencii?
Existuje niekoľko možných príčin. Najčastejšie príčiny sú: - použitie nesprávnej batérie (napr. vybitá alebo nealkalická batéria) - príliš veľká vzdialenosť alebo príliš veľa prekážok (napr. niekoľko železobetónových dosiek, niekoľko hrubých stien atď.) medzi vysielačom a prijímačom - nesprávne umiestnenie vysielača alebo prijímača termostatu (podrobnosti nájdete vyššie) - používanie iných rádiofrekvenčných zariadení (napr. niektoré detské monitory alebo bezdrôtové slúchadlá) v blízkosti, ktoré vyžarujú viac rádiových frekvencií, než je štandard - iné vonkajšie rušenie (napr. vysoko výkonná anténa na streche alebo v blízkosti) Niektoré problémy (napr. príliš veľká vzdialenosť alebo príliš veľa prekážok medzi vysielačom a prijímačom) sa dajú vyriešiť použitím zástrčky zosilňovača signálu COMPUTHERM Q2RF.
Ako bude po výpadku prúdu zariadenie ďalej fungovať?
Po obnovení napájania je výstup prijímača na začiatku vypnutý. Keďže však vysielač opakuje svoj aktuálny spínací príkaz každých 5 minút, regulácia vykurovacieho/chladiaceho systému sa po výpadku napájania najneskôr do 5 minút vráti do predtým nastaveného režimu prevádzky.
Čo mám robiť, ak vysielač nekomunikuje s prijímačom alebo ak s ním komunikuje nestabilne?
Existuje niekoľko možných dôvodov, prečo vysielač nekomunikuje s prijímačom alebo komunikuje s ním nestabilne. Na vyriešenie problému odporúčame vyskúšať nasledujúce návrhy: Vymeňte batériu vo vysielači termostatu. Uistite sa, že v zariadení používate iba nové alkalické batérie. Iné batérie nazývané trvanlivé alebo batérie s dlhou životnosťou (napr. klasické uhlíkovo-zinkové), polo vybité batérie alebo nabíjateľné batérie, nie sú vhodné na použitie s týmto zariadením. Skontrolujte, či sú obe jednotky navzájom spárované. Ak obe jednotky navzájom nekomunikujú ani vo vzájomnej tesnej blízkosti, pravdepodobne ich bude potrebné znovu spárovať podľa postupu opísaného v používateľskej príručke. Presuňte vysielač a prijímač termostatu bližšie k sebe alebo nainštalujte medzi tieto dve jednotky zástrčku zosilňovača signálu COMPUTHERM Q2RF, najlepšie v polovici vzdialenosti medzi nimi, ak sa domnievate, že sú od seba príliš ďaleko. Skontrolujte, či sú vysielacia a prijímacia jednotka termostatu nainštalované podľa popisu. Ak nie, premiestnite ich tak, ako to požaduje opis (podrobnosti nájdete vyššie). Vyhnite sa používaniu iných rádiofrekvenčných zariadení v blízkosti (napr. niektoré detské monitory alebo bezdrôtové slúchadlá), ktoré vyžarujú viac rádiových frekvencií, než je štandard.
Je možné synchronizovať termostat s viacerými prijímačmi súčasne?
Áno. Bezdrôtové termostaty COMPUTHERM dokážu ovládať niekoľko rádiofrekvenčných jednotiek súčasne, ako napríklad: zásuvka Q1RX, prijímač Q3RF, prijímač Q7RF, prijímač Q8RF. Ak chcete vytvoriť spojenie, uveďte prijímač do režimu párovania a stlačte a podržte tlačidlá SET a DAY na prednom paneli termostatu Q8RF, kým sa na displeji termostatu nezobrazí U:1 alebo U:2, U:3, U:4. Potom pomocou tlačidiel +/- vyberte číslo zóny, ktorú chcete ovládať pomocou termostatu, a potom stlačte a podržte tlačidlo COPY, kým LED dióda na prijímači neprestane blikať. Ak nechcete termostatom Q8RF (TX) ovládať prijímač Q8RF, ale iné bezdrôtové zariadenie COMPUTHERM, musíte na spárovanie zvoliť zónu U:1.
Čo mám robiť, ak si myslím, že teplomer termostatu nemeria presne?
Raz krátko stlačte tlačidlo SET na prednom paneli termostatu. Potom krátko stlačte tlačidlo DAY a hneď potom stlačte tlačidlo HOLD. Na displeji sa potom zobrazí nápis CAL a pomocou tlačidla +/- môžete zmeniť zobrazenú teplotu vzhľadom na nameranú hodnotu.
Čo znamená LO alebo HI namiesto nameranej teploty na displeji?
Znamená to, že teplota nameraná zariadením je mimo meracieho rozsahu teplotného snímača: LO znamená príliš nízku a HI znamená príliš vysokú. Môže k tomu dôjsť, ak je jednotka v extrémne chladnom alebo horúcom prostredí, ak je tepelný senzor fyzicky poškodený (napr. je naň vyvíjaný tlak, ktorý spôsobí, že sa obe nožičky tepelného snímača spoja, alebo sa tepelný snímač odlomí) alebo keď tepelný snímač zlyhá z iných dôvodov.
Cookies