fbpx Multizónový, bezdrôtový (rádiofrekvenčný), digitálny izbový termostat | Computherm Webshop

Computherm Q5 RF Multizónový, bezdrôtový (rádiofrekvenčný), digitálny izbový termostat

Základný balík prístroja obsahuje dva termostaty a jednu prijímaciu jednotku. Podľa
potreby súprava sa dá rozšíriť ďalšími dvoma termostatmi COMPUTHERM Q5RF
(TX) alebo COMPUTHERM Q8RF (TX) .
Termostat COMPUTHERM Q5RF zosynchronizovaný so zónou 1 môže byť súčasne
synchronizovaný s bezdrôtovou zástrčkou COMPUTHERM Q1RX. Takto možno
súčasne ovládať aj jedno ďalšie samostatné zariadenie (napr. popri spustení kotla,
spustenie čerpadla). Prijímacia jednotka prijíma signály termostatu, ovláda kotol (alebo
klimatizačné zariadenie) a dáva pokyny na otváranie a zatváranie zónových ventilov (max.
4 zóny). Systém vykurovania sa dá rozdeliť na jednotlivé zóny, v dôsledku čoho je možné
vykurovať jednotlivé zóny zvlášť, ale podľa potreby aj súčasne. Táto možnosť zabezpečuje,
aby boli vykurované iba potrebné miestnosti.
Termostat ponúka možnosť zvoliť citlivosť prepínania, kalibrovať vnútornú teplotu a
jednoduché prepínanie medzi režimami chladenia a vykurovania.
Termostaty sú voľne prenosné v rámci dosahu signálu a prepojenie na kotol je zabezpečené
bezdrôtovým (rádiofrekvenčným) pripojením. Bezporuchová prevádzka je zaručená
vlastným bezpečnostným kódom.
Odporúčame ho na miesto, kde nie je potrebná programovateľnosť pri rozdelení
vykurovacieho systému na zóny, ale dôležité je presné meranie teploty a nastavenie
teploty, prenosnosť a presnosť spínania.
 
Technické údaje termostatov (vysielačov):
• Nastaviteľný teplotný rozsah: 5 – 40 °C (krokovo po 0,5 °C)
• Rozsah meranej teploty: 3 – 45 °C (krokovo po 0,1 °C)
• Presnosť meranej teploty: ±0,5°C
• Rozsah kalibrácie teploty: cca. 3°C
• Tolerancia zapínania: ±0,1 °C; ±0,2 °C
• Napájacie napätie: 2 x 1,5 V ALKALICKÉ batérie (typ LR6; rozmer AA)
• Prevádzková frekvencia: 868,35 MHz
• Dosah: cca. 50 m vo voľnom priestore
Technické údaje prijímača:
• Napájacie napätie: 230 V AC, 50 Hz
• Spínacie napätie riadiaceho relé kotla: 24 V AC/DC, ... 250 V AC, 50 Hz
• Spínací prúd riadiaceho relé kotla: 6 A (1 A induktívne zaťaženie)
• Napätie zónových výstupov: 230 V AC, 50 Hz
• Zaťaženie zónových výstupov: 1 A (0,5 A induktívne zaťaženie )
93.90 € s DPH
Na sklade