fbpx multizónový Wi-Fi termostat | Computherm Webshop

COMPUTHERM E800 RF multizónový Wi-Fi termostat

Základný balíček obsahuje dva bezdrôtové programovateľné Wi-Fi termostaty a prijímač. Na požiadanie ho možno rozšíriť o ďalších 6 Wi-Fi termostatov COMPUTHERM E800RF (TX). Prijímacia jednotka prijíma spínacie signály termostatov, ovláda kotol a dáva príkazy na otvorenie/zatvorenie ventilov vykurovacích zón (až 8 zón) spojených s termostatmi, ako aj na spustenie čerpadla pripojeného na spoločný výstup čerpadla. Jednotlivé zóny je možné prevádzkovať samostatne alebo aj súčasne. Tým sa zabezpečí, že sa v každom okamihu vykurujú len tie miestnosti, ktoré sú potrebné. Vďaka prístupu na internet možno zariadenia pripojené k termostatu ovládať na diaľku a ich prevádzku sledovať pomocou mobilného telefónu alebo tabletu.

Termostaty umožňujú zvoliť citlivosť spínania, kalibráciu teplotného snímača, jednoduché prepínanie medzi režimami chladenia a vykurovania a uzamknutie ovládacích tlačidiel. Odporúčajú sa tam, kde sa vyžaduje programovateľnosť a rozdelenie vykurovacieho systému na zóny, dôležité je aj diaľkové ovládanie, presné meranie a nastavenie teploty, prenosnosť a presnosť spínania.

Technické údaje termostatov (vysielačov):

Užívateľské rozhranie:  dotykové tlačidlá, aplikácia telefónu
Nastaviteľný teplotný rozsah:  5 °C – 99 °C (krokovo po 0,5 °C)
Rozsah merania teploty:  0 °C – 50 °C (krokovo po 0,1 °C)
Presnosť merania teploty:  ±0,5 °C (na 25 °C)
Nastaviteľná citlivosť spínania :  ±0,1 °C – 1,0 °C (krokovo po 0,1 °C)
Rozsah kalibrácie teploty:  ±3 °C (krokovo po 0,1 °C)
Napájacie napätie termostatu:  USB-C 5 V DC, 1 A
Prevádzková frekvencia:  RF 433 MHz, Wi-Fi (b/g/n) 2,4 GHz
Dosah RF komunikácie: Cca. 250 m vo voľnom priestor Cca. 250 m vo voľnom priestor

Technické údaje prijímača:

Napájacie napätie: 230 V AC, 50 Hz
pätie a zaťažiteľnosť zónových výstupov:  230 V AC, 50 Hz; 3(1) A
Napätie a zaťažiteľnosť výstupu čerpadla: 230 V AC, 50 Hz; 10(3) A
Spínacie napätie riadiaceho relé kotla:  max. 30 V DC / 250 V AC
Spínací prúd riadiaceho relé kotla:  3 A (1 A induktívne zaťaženie)
Trvanie oneskorenia, ktoré je možné aktivovať signálom zapnutia termostatu: 4 minúty

 

 

329.00 € s DPH
Na sklade
Cookies