fbpx Wi-Fi diaľkový spínač | Computherm Webshop

COMPUTHERM B220 Wi-Fi diaľkový spínač

Wi-Fi diaľkový spínač COMPUTHERM B220 je spínacie/impulzné zariadenie,
ktoré možno diaľkovo ovládať cez internet smartfónom, tabletom alebo počítačom. Je
vhodné predovšetkým na diaľkové ovládanie a programové riadenie garážových brán,
dverí, zavlažovacích systémov a ďalších elektricky ovládaných zariadení. Jednoducho
ho možno pripojiť k akémukoľvek zariadeniu, ktoré možno ovládať spínaním/rozpínaním
kontaktu alebo impulzom, bez ohľadu na to, či má ovládací obvod na 12 V, 24 V alebo
230 V. Zariadenie možno jednoducho ovládať cez internet, resp. monitorovať prevádzkový
stav (ON/OFF). Zariadenie umožňuje manuálne ovládanie, otváranie/zatváranie elektricky
ovládaných dverí/brán a automatické ovládanie na základe nastaveného času. Do jedného
používateľského účtu možno zaregistrovať a ovládať z neho aj viac diaľkových spínačov
inštalovaných na rôznych miestach.
 

>>> Dokument na pripojenie k sieti Wi-Fi

 
Technické údaje:
Napájacie napätie diaľkového spínača:  8-36 V AC/DC
Výstupné napätie: Max. 230 V AC; 10 А (3 A indukčná záťaž)
Prevádzková frekvencia: Wi-Fi (b/g/n) 2,4 GHz
Povolená relatívna vlhkosť: 5 % — 90 % bez kondenzácie
Ochrana pred vonkajšími vplyvmi: IP20
 

57.00 € s DPH
Na sklade
Často kladané otázky
Na čo je možné použiť Wi-Fi diaľkový spínač COMPUTHERM B220?
Wi-Fi diaľkový spínač COMPUTHERM B220 je špeciálne navrhnuté na ovládanie dverí, garážových brán, závor a žalúzií. Pripojí váš smartfón, notebook alebo počítač k zariadeniu, ktoré chcete ovládať na diaľku. Jednoducho ho možno pripojiť k akémukoľvek zariadeniu, ktoré možno ovládať spínaním/rozpínaním kontaktu alebo impulzom, bez ohľadu na to, či má ovládací obvod na 12 V, 24 V alebo 230 V. Zariadenie možno jednoducho ovládať cez internet, resp. monitorovať prevádzkový stav (ON/OFF).
Aké typy zariadení môžete ovládať pomocou B220?
Impulzný diaľkový ovládač COMPUTHERM B220 možno použiť na ovládanie prevažnej väčšiny elektrických zámkov, garážových brán, roliet a závor dostupných na slovenskom trhu.
Môže sa zariadenie B220 používať na ovládanie vykurovania/chladenia?
Zariadenie nie je možné pripojiť k teplotnému snímaču ani nemá spínací výstup, takže nie je vhodné na reguláciu vykurovania/chladenia.
Aký typ batérie/napájacieho zdroja je potrebný na prevádzku zariadenia B220?
Na prevádzku zariadenia B220 nie je potrebná batéria. Na napájanie diaľkového spínača je potrebný jednosmerný alebo striedavý prúd s napätím 8-36 V.
Kde si môžem stiahnuť mobilnú aplikáciu B220?
Ak používate systém Android, aplikáciu si môžete stiahnuť z obchodu Google Play. Ak používate iOS, aplikáciu si môžete stiahnuť z AppStore. Aplikácia sa nazýva COMPUTHERM B Series.
Koľko zariadení B220 možno ovládať z jedného profilu?
Ľubovoľný počet zariadení. Každý nainštalovaný spotrebič B220 môžete pridať do svojho profilu a ovládať ho z neho.
Nerušia sa navzájom viaceré termostaty B220 používané v jednom byte?
Nie. Každý diaľkový spínač majú vlastný bezpečnostný kód, ktorý zabezpečuje bezpečnú a bezproblémovú prevádzku. To umožňuje používať prakticky ľubovoľný počet zariadení v tesnej blízkosti bez toho, aby vznikali problémy v komunikácii medzi zariadeniami.
Naozaj je potrebné na používanie zariadenia B220 pripojenie Wi-Fi s prístupom na internet?
Áno, na používanie diaľkového ovládania potrebujete trvalé pripojenie na internet.
Ako možno zariadenie pripojiť?
Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke zariadenia.
Kam mám umiestniť diaľkovo ovládaný spínač a jeho snímač otvorenia dverí?
Diaľkovo ovládaný spínač sa odporúča umiestniť v blízkosti ovládaného zariadenia, kde sa dá ľahko napájať. Ak chcete používať detektor otvorenia dverí, pripevnite ho na dvere/garážovú bránu/roletu, ktoré sa majú kontrolovať, pomocou obojstrannej lepiacej pásky v zatvorenej polohe, pričom bezdrôtová časť detektora musí byť na pohyblivej časti a časť detektora s vodičmi na pevnej časti. Dbajte na to, aby pri zatvorených dverách/garážových bránach/rolete neboli obe jednotky od seba vzdialené viac ako 10 mm!
Dá sa kábel snímača otvorenia dverí predĺžiť?
Áno, je možné ho predĺžiť až na 20 m pomocou vodiča s minimálne rovnakým priemerom.
Čo mám robiť, ak sa zariadenie zapne, ale na výstupe nie je sieťové napätie 230 V?
Zariadenie má bezpotenciálové (beznapäťové) výstupné prípojky, štandardne sa na jeho výstupoch neobjaví napätie 230 V, ale iba sa uzavrú dva pripojené vodiče alebo sa preruší spojenie medzi nimi. Ak chcete, aby malo zariadenie pri zapnutí na výstupe sieťové napätie 230 V, musíte pripojiť sieťový fázový vodič k prípojnému bodu NO alebo COM prístroja, ako je opísané v návode na obsluhu. Pred pripojením fázového vodiča sa uistite, že je odpojený od elektrickej siete a že pripojenie vykonala odborne spôsobilá osoba!
Čo mám robiť, ak je signál z môjho Wi-Fi routeru slabý a zariadenie B220 je mimo dosahu routera?
Ak môžete, presuňte router bližšie k zariadeniu B220. Ďalšou možnosťou je umiestniť medzi router a zariadenie B220 zosilňovač signálu Wi-Fi, ktorý zvýši dosah routera.
Čo robiť, ak sa nepodarí pripojiť diaľkový ovládač k sieti Wi-Fi?
Stiahnite si a prečítajte si náš dokument s návrhmi na pripojenie k sieti Wi-Fi.
Čo robiť, ak máte problémy s pripojením Wi-Fi?
V prípade, že výrobok nie je možné ovládať cez internet, pretože sa na ovládacom paneli zobrazí správa „Pripájam” a zariadenie nereaguje na zmeny, došlo k strate spojenia medzi výrobkom a internetovým ovládacím panelom. Existuje niekoľko možných dôvodov. Najpravdepodobnejší problém je spôsobený používaným Wi-Fi routerom. Z času na čas je dobré reštartovať routery vypnutím a následným zapnutím. Vo väčšine prípadov sa tým tento typ problému odstráni. Ak je výrobok po niekoľkých minútach na ovládacom paneli stále nedostupný, odporúča sa opätovne pripojiť výrobok k sieti Wi-Fi, ako je opísané v kapitole 4.4 používateľskej príručky. Ak je pripojenie úspešné, ale produkt stále nie je dostupný, odporúčame obnoviť výrobné nastavenia routera, pretože nastavenia môžu brániť pripojeniu zariadenia k internetu.
Ako bude po výpadku prúdu zariadenie ďalej fungovať?
Zariadenie po výpadku napájania obnoví svoju činnosť a bude opäť prístupné prostredníctvom ovládacieho panela.
Ako môžem obnoviť továrenské nastavenie zariadenia (resetovať ho)?
Stlačte a podržte tlačidlo na boku výrobku po dobu 3 sekúnd. Potom uvoľnite tlačidlo na 1 sekundu, znova ho stlačte a podržte 3 sekundy. Potom môžete tlačidlo uvoľniť a spínač sa obnoví na predvolené výrobné nastavenie.